top of page
Search

מה זה, מצנחון מוביל - Pilotchute? חלק א' - תפקיד, מבנה והתאמה.

Updated: Jan 14, 2022

הפיילוט שוט או בעברית "מצנחון מוביל" הינו חלק משמעותי ממערכת הצניחה שלנו - מטעמי נוחות ומכיוון שבלוג זה נכתב בעברית, פשוט נקרא לו "המצנחון" :-) .

המצנחון הינו השלב הראשון בתהליך פתיחת המצנח אך גם משפיע על אופי פתיחת המצנח, במקרים רבים במידה ולא יבצע את תפקידו כראוי, יכול להוביל לתקלה או פתיחה לא תקינה של המצנח.

המצנחון, הינו חלק אינטגרלי ממערכת הצניחה המיוצרת על ידי יצרן הרתמה ומגיע יחד ובהתאמה למערכת הצניחה שלנו, וכמו שציינתי בבלוג על רייזרים גם הוא לא חלק מהחופה הראשית, כפי שרבים נוטים לחשוב.


מאוד הגיוני כי עד שלב זה הנחתם שמדובר על התהליך הפתיחה של המצנח הראשי, אך גם למצנח הרזרבי קיים מצנחון מוביל. בשונה מהמצנחון של המצנח הראשי,המצנחון של הרזרבי עוטף קפיץ חזק אשר דחוס ומוכן לפעולה - אבל את זה נשאיר לפוסט אחר, וכרגע נתמקד בתהליך פתיחת המצנח הראשי.


המצנחון בנוי ממספר חלקים עיקריים:

 • מצנח קטן העשוי בד (ZP או F111) ורשת.

 • ידית משיכה - המחובר לראש המצנחון (כדור, כרית, צינור פלסטיק…).

 • רצועה המחברת בין המצנחון לבין המצנח עצמו (הבריידל).

 • מיתר קריסת המצנחון (Kill-Line).

 • פין הפתיחה.

 • נקודת החיבור למצנח הראשי.ההתאמה של המצנחון אל הרתמה אותה קבע היצרן נועדה לשרת מספר גורמים:

 1. להתאים את גודל המצנחון לכיס המצנחון (BOC - bottom of container) אשר נמצא בתחתיתו של הקונטיינר שלנו.

 2. להתאים את הכוח הנדרש מהמצנחון להוציא את פין הסגירה ממקומו, בהתאם לאופי הסגירה וללחץ הנדרש לסגור אותו.

 3. להתאים את הכוח הנדרש למשוך את התיק הפנימי שמכיל את החופה הראשית מתוך הקונטיינר ולהמשיך להתנגד לכוח המופעל ע"י הגומיות החובקות את המיתרים, עד ליציאתה של החופה מהתיק.

 4. כאשר כל הנ"ל מתרחש, תפקידו גם להתחיל האטת הנפילה החופשית של הצנחן, על מנת לאפשר תהליך פתיחה של החופה הראשית במהירות מתאימה.


לאי התאמה של המצנחון אל הרתמה קיימות מספר השלכות:

 1. שימוש במצנחון גדול מידי יגרום לאי התאמה לכיס יוביל לכך שלא יתקפל באופן מיטבי בכיס ועלול לבצבץ החוצה, קיים הסיכון "לתפוס אויר" ולגרום לפתיחה לא מבוקרת, כמו כן יאיץ בלאי של הכיסית האלסטית ובכך לא יוחזק במקומו כנדרש. מצנחון גדול מהנדרש יכול לגרום לכח פתיחה מוגזם אשר יבטל את ההדרגתיות הנדרשת בתהליך הפתיחה ויוביל לפתיחות חזקות והעלולות לפגוע בצנחן.

 2. מצנחון קטן מידי לא ימלא את חלל הכיסית כנדרש ולא יופעל עליו לחץ מספק, גם כאן קיים הסיכון של יציאה המצנחון מהכיסית ופתיחה בלתי מבוקרת של המצנח הראשי, כמו כן מצנחון קטן עלול לייצר פחות כח מהנדרש לפתיחת מצנח טובה. הסכנות הישירות יכולות להופיע בצורת מצנחון מושהה (pilotchute in tow), תיק ראשי סגור מחוסר כח בשחרור גומיות או תיק שמסתובב בניסיון של מיתרים להשתחרר מגומייה… זאת ועוד יובילו לתהליך פתיחה לא תקין ופתיחות מצנח לא עקביות.

 3. מצנחון בלוי - עלול שלא לייצר גרר מספק לתהליך הפתיחה והתוצאות יהיו דומות לשימוש במצנחון קטן.

בחלקים הבאים, נתמקד באופן בו קורס המצנחון בעזרת המיתר שעובר דרכו ה Kill-Line, נציג שתי גישות לפתיחת מצנח (ה BOC וה- Pull out) ונשווה בינהן.


עד לפעם הבאה, תשמרו את המצנחון מחוץ לכיסית כל עוד אתם לא צונחים וכך תאריכו את חיי הכיסית…


שמיים כחולים,

סליידר.


86 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page