פרדייב

השמורה האווירית

 הצנחנייה
קיבוץ שמרת

 

סקיכיף
מנחת שדה תימן