להרבה אנשים יש הרבה דעות על הרבה דברים, זו הדעה של סליידר... אחריותו של צנחן לביטחונו האישי מוטלת על כתפיו. בלוג זה אינו אחראי על החלטות או שיקולים שיעשו על ידי צנחן.... היום או בעתיד  

Search
1
2