הדרכת צניחה
מתקדמת
מדריך: מתן פטיש
הדרכת הטסת חליפת כנף - WingSuit
מדריך: יניב אליהו
קורס מדריכי טנדם
UPT Tandem Rating Course

Manta.jpg
 - מנטה הדרכות
רז מלכה
הדרכת צניחה
מתקדמת