Search

לולאת סגירה - מתי להחליף ואיך?

Updated: Sep 23

לולאת הסגירה משחקת תפקיד חשוב בתהליך פתיחת המצנח ולעיתים לא מקבלת את הכבוד הראוי... אז בואו ונקדיש רגע לעניין.

לשם כך, צילמתי וידאו הסבר קצר וגם כמה תמונות להנאתכם...מספר תמונות להמחיש בלאי לולאות ושימוש לא נכון, התמונה למטה מציגה התאמת אורך לולאה נכון במצנח ג'אוולין.

בברכת שמיים כחולים,

שלכם,

סליידר.

85 views0 comments

Recent Posts

See All