top of page
Search

מה זה בעצם R.S.L?

Updated: Mar 11, 2022

אז בעצם מדובר על ראשי תיבות של - RSL - Reserve Static Line

ובפשטות בעברית הכוונה לרצועה סטטית (המקובעת למשהו - למצנח הראשי) ובצידו השני למצנח הרזרבי...

אבל זה לא מספיק, אז נסביר קצת.

כאשר אנו חוווים תקלה או כשל של המצנח הראשי, אנו מנתקים את המצנח הראשי.

רצועות המצנח הראשי (יחד עם החופה הראשית) מתרחקות מאיתנו ואליהן מחוברת רצועה בעזרת שאקל (ראו תמונה עם חץ אדום) אשר קצה השני שלו הינו טבעת מתכת דרכה עובר כבל הרזרבי (ראו תמונה שניה).

בכך, כאשר רצועת ה RSL נמשכת על ידי המצנח הראשי שנותק, התוצאה היא משיכה של כבל הרזרבי (או בגרסא אחרת נמשך פין הסגירה של הרזרבי עצמו), ופתיחת תיק המצנח שמכיל את החופה הרזרבית.

חשוב להבין - ברגע זה החופה הראשית ורצועת ה RSL ממשיכות הרחק מהצנחן ומתחיל תהליך פתיחה עצמאי של החופה הרזרבית שראשיתו בקפיצה של המצנחון המוביל שלו (פיילוט שוט) כאשר התיק נפתח, ממשיך ביציאה של הבריידל והתיק של הרזרבי, התיישרות מיתרים ויציאה של החופה הרזרבית מהתיק שלה (מוכר גם כ FreeBag) שגם מתנתק ומהחופה הראשית וממשיך עצמאית בנפילה.

חשוב - אם שאקל ה RSL אינו מחובר לטבעת הייעודית על רצועות המצנח, מנגנון זה מבוטל!


יצרניות מצנחים שונות לקחו את הRSL הקלאסי ושידרגו אותו למערכות החלפת חופות מהירה בשם:

M.A.R.D - Main Assisted Reserve Deployment

שאתם מכירים בשמות שלהם כמו - SkyHook, Trap, Mojo, Boost ועוד....

עליהם כבר נדבר בפעם הבאה.

עד לפעם הבאה, שמיים כחולים,

שלכם, סליידר.


111 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page