top of page
Search

תכנון גבהי פתיחת מצנח ראשי ורזרבי - קביעת קוים

בכדי לדעת מה הגובה הנכון בשבילי לפתוח מצנח ראשי מבלי להגרר להרפתקאות, חשוב שאכיר ביכולות שלי בתנאי קיצון ויתרה מכך את יכולות הציוד שעליו אני צונח.

על מנת להבין מה גובה פתיחת המצנח הראשי המתאים לי, עלי להבין כי קיימים קוים אדומים אליהם אשאף לא להגיע ומהם אקח גבהי בטיחות.

על מנת להגיע לגובה פתיחת מצנח ראשית המתאים לנו, נתחיל מלמטה ונניח קוים אדומים עליהם נבסס את המדרגה הבאה.


קו אדום תחתון - ירי מכשיר פתיחת מצנח אוטומטי

הקו האדום התחתון נקבע בהתאם לגובה הירי המכויל למכשירכם, ולרוב ינוע בין 750-1000 רגל.

משמע, לא נרצה לחצות קו זה במהירות גבוהה, בנפילה חופשית או במהלך פתיחת מצנח ראשי שבוצעה באיחור (רב מאוד).

בהנחה שתהליך פתיחת מצנח ראשי נע בין 500-800 רגל ברוב המקרים ולעיתים יותר, עדיף שיבוצע מעל גובה 2000 רגל - אל תגיעו לכאן!


קו אדום תחתון שני - פתיחת מצנח רזרבי באופן יזום

הרבה צנחנים פתחו מצנח רזרבי, מרביתם חוו מס' פיתולים לאחר ניתוק חופה בסחרור חריף, במקרים מסוימים צנחנים מצאו את עצמם מתמודדים עם תקלה משמעותית במצנח הרזרבי.

צריך לאפשר גובה מספק להתמודדות זו, באם תבוא!

בהנחה שתהליך פתיחת מצנח רזרבי נע בין 200-400 רגל ונדרשת התמודדות עם תקלה משמעותית של לפחות 700-1200 רגל, זיהוי איזור נחיתה ראוי וגישה בטוחה אליו ידרשו לפחות 700-900 רגל.

אנו זקוקים טווח בטיחות של: 2500 רגל - גובה החלטה.


קו אדום תחתון שלישי - פתיחת מצנח ראשי

על מנת לקבוע קו זה אנו צריכים להבין מהו הקו האדום התחתון לפתיחת מצנח רזרבי שקבענו לעצמנו בסעיף הקודם ולגזור למעלה גבהים.

ראשית, נבין כי אם הגענו לנקודה בה נדרש ניתוק מצנח ראשי ופתיחת מצנח רזרבי איבדנו גובה משמעותי בקבלת החלטה זו, אובדן גובה בעת תקלה משתנה בין סוגי התקלות, עומס הכנף, סוג החופה וגודלה אבל יכול בקלות לחצות את קו 1000 הרגל, וגם אז, אקט ביצוע ניתוק ופתיחת מצנח רזרבי גוזל זמן אויר יקר.

כמו כן, קיים "פער" בין גובה פתיחה מתוכנן לאקט עצמו שגם עלול לגנוב כמה שניות.

אפשר להניח כי אובדן הגובה האפשרי מרגע התחלת תהליך הפתיחה ועד קבלת החלטה לניתוק מצנח אנו עלולים לאבד גובה רב שיכול לנוע בין 1000-1500 רגל.


משמע, גובה פתיחת מצנח מעל 4000 רגל, אמור לאפשר לנו טווחי התמודדות עם כשלים בדרך מטה עם החופה הראשית והחופה הרזרבית.

כל גובה "שנגנוב" בדרך למטה, נשלם עליו בזמן התמודדות עם תקלות וקבלת החלטות.


לסיכום, הכירו את יכולותיכם והציוד שאתם מטיסים (תקפלו לעצמכם).

תפרגנו לעצמכם בקצת גובה בכדי שכשתצטרכו אותו הוא יהיה שם בשבילכם.


שמיים כחולים ופתיחות רכות.

שלכם, סליידר.


315 views1 comment

1 Comment


Yaniv Eliyahu
Yaniv Eliyahu
Apr 07, 2021

כתוב מעולה, הלוואי וכל הצנחנים יפנימו את זה.

Like
bottom of page